Đánh bại con quỷ bên trong bạn

Đôi khi, bạn chính là tảng đá bự ngăn cản bạn đến gần với cuộc sống bạn khao khát có được. Hãy đối mặt với bản ngã của chính mình, vì đó là con đường duy nhất dẫn bạn đến với sự tự do. Những vết thương sẽ soi sáng con đường bạn đi, và con đường đó sẽ dẫn bạn đến với số phận của mình.

Đôi khi, bạn cần phải thành công, ngay cả khi đó là một thành công nhỏ để tin tưởng vào bản thân. Đôi khi bạn cần đạt được điều gì đó nhỏ trước khi tin rằng mình có thể đạt được điều gì đó lớn hơn.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.