Check Your Pronunciation | Speech To Text

Speech To Text

Dùng tính năng Âm thanh chuyển thành văn bản để phát hiện lỗi phát âm.

Click "Start" And Speak.

Bạn có muốn ghi âm và lắng nghe giọng nói của mình? Dùng Hermit's Recorder.