299.000 VNĐ

20 Ngày Hack Điểm Số Tiếng Anh THPT QG Qua Zoom

Lấy Ngay 7-8 Điểm

Điểm 8 Của Cựu Học Khoá 20 Ngày

Đối tượng

Thi Khối A1 & D

Đối tượng

Học sinh đã nắm được ngữ pháp căn bản trong Tiếng Anh

Đối tượng

Điểm số thi thử tại Website HERMIT.EDU.VN đạt từ 5 - 5.5

Đối tượng

Thật Sự Nghiêm Túc

Các Yêu Cầu Khi Học Sinh Tham Gia

  • Vào học Zoom đầy đủ và chăm chỉ 
  • Tích cực giải đề trên hệ thống điện tử mỗi ngày
  • Tích cực tham gia trao đổi bài sau mỗi bài học để được giải đáp thắc mắc kiến thức.

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

Điểm Số Của Các Bạn 2k4 Từng Tham Gia Khoá Học 20 Ngày?

Linh Nguyên
Bảo Châu
Ngọc Khuê
Hải Triều

KẾT QUẢ HỌC TẬP?

Tổng kết được kiến thức, biết cách vận dụng linh hoạt phương pháp, gia tăng kĩ năng làm bài các câu hỏi từ dễ đến khó từ đó nắm chắc mục tiêu 8.5 - 9.5 điểm trong đề thi. Nắm chắc mục tiêu 7-8 điểm trong đề thi.

Tặng Ngay Tài Khoản Giải 80 Đề Thi Trên Máy Có Hệ Thống Chấm Điểm & Lời Giải

© copyright HERMIT 2022