299.000 VNĐ

20 Ngày Hack Điểm Số Tiếng Anh THPT QG

Lấy Ngay 9.5 – 10 điểm

ketqua6

Điểm số đầu ra của cựu học sinh

Khoá Học Dành Cho Ai?

Phù hợp với những bạn đã có nền tảng cơ bản, khả năng tiếp thu tốt.
Điểm số thi thử tại Website HERMIT.EDU.VN đạt từ 7-8 điểm
Thi Khối A1 & D
Thật Sự Nghiêm Túc

Để đạt được hiệu quả cao nhất khi tham gia khóa học, sinh 2k4 cần

  • Vào học Zoom đầy đủ và chăm chỉ 
  • Học sinh được tặng kèm TÀI KHOẢN GIẢI 80 ĐỀ THI TRÊN WEBSITE HERMIT => Tích cực giải đề trên hệ thống điện tử mỗi ngày
  • Tích cực tham gia trao đổi bài sau mỗi bài học để được giải đáp thắc mắc kiến thức.

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

Điểm Số Của Các Bạn 2k4 Từng Tham Gia Khoá Học 20 Ngày?

Thanh Phương
Quốc Huy
Turkey

Combination of turkey and vegetables

Chicken-Duck

Combination of chicken, duck, and vegetables

Featured and loved

Time for a switch
Natural food for your dog

Get 50% off your first order

© copyright YUMMY-YUMMY 2021